INFORMATII UTILE

Actualizat: 01.12.2022

Evaluarea Națională a elevilor de clasa a VIII-a (EN VIII) 2023 - 2024 ..... in curs de actualizare

programele de examen (actualizate) valabile pentru anul școlar 2021 - 2022

ordinul de ministru nr. 3.237/5.02.2021

Metodologie de organizare și desfășurare a examenului în anul școlar 2020 - 2021

Calendar 2021

Media obținută la EN VIII este un criteriu esențial pentru admiterea în învățământul liceal

Site-ul dedicat publicării rezultatelor

♦ Evaluarea Națională pentru elevii clasei a VIII-a reprezintă modalitatea de evaluare externă sumativă a competențelor dobândite pe parcursul învățământului gimnazial (metodologia de organizare și desfășurare a examenului în anul școlar 2018-2019 este disponibilă atașat - primul document din secțiunea Cadru normativ).

♦ Examenul se desfașoară, anual, într-o singură sesiune. Atât candidații proveniți din învățământul de stat, cât și cei din învățământul particular au dreptul sa susțină examenul fără taxă.

Media obținută la EN VIII este un criteriu esențial pentru admiterea în învățământul liceal.

♦ Coordonarea la nivel național a proiectării, organizării și desfășurării EN VIII, precum și valorificarea rezultatelor acestora sunt asigurate de Ministerul Educației prin Centrul Național de Evaluare și Examinare (CNEE).

♦ Coordonarea la nivel județean/al municipiului București a organizării EN VIII, precum și valorificarea rezultatelor acestora sunt asigurate de către inspectoratele școlare județene.

LINK-URI UTILE

EDU.RO - EVALUARE NATIONALA aici

Site-ul dedicat publicării rezultatelor este: aici

Prin ordinul de ministru nr. 4.115/10.04.2020 sunt aprobate noile programe de examen pentru Evaluarea Națională a absolvenților clasei a VIII-a in anul scolar 2019 - 2020

Programele pentru disciplinele limba și literatura română, limba și literatura maternă (pentru elevii aparținând minorităților naționale, care au urmat cursurile gimnaziale în limba maternă) și matematică, valabile pentru Evaluarea Națională a absolvenților clasei a VIII-a în anul școlar 2019-2020: anexa 1 (fișier pdf)

Modele orientative de subiecte pentru EN VIII

Site-ul dedicat publicării rezultatelor