♦ 30 sali de clasa dotate fiecare cu: internet, videoproiector si calculator

♦ 2 cabinete de informatica

♦ Laborator de fizica (etaj I)

♦ Laborator de chimie si biologie (etaj II)

♦ Biblioteca

♦ Cabinet pentru proiecte si parteneriate scolare si extrascolare

♦ Cabinet medical

♦ Sala de sport si festivitati

♦ Teren de fotbal amenajat

♦ Cabinet de geografie

GALERIE FOTO