• gallery_buildings_one
 • gallery_buildings_two
 • gallery_buildings_three
 • gallery_buildings_four
 • gallery_buildings_five
 • gallery_buildings_six

AnunturiPublicat 19.01.2015

SIMULARE EXAMENE NATIONALE - AN SCOLAR 2014-2015

 Comunicat de presa:

Ministerul Educatiei organizeaza simulari ale examenelor nationale la sfârsitul lunii februarie (EN VIII) si începutul lunii martie 2015 (Bacalaureat)

 Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice a stabilit ca simularile examenelor nationale din anul scolar 2014-2015 sa se desfasoare în zilele de 23, 24 si 25 februarie (Evaluarea Nationala pentru elevii clasei a VIII-a), respectiv 2, 3, 4 si 6 martie (Bacalaureat - pentru elevii claselor a XI-a si a XII-a).
Simularile au un dublu scop: familiarizarea elevilor cu rigorile unei evaluari nationale, respectiv a unui examen de bacalaureat national si optimizarea rezultatelor obtinute de catre elevii din învatamântul preuniversitar la finalul studiilor gimnaziale/liceale.
Disciplinele la care se organizeaza simularea Evaluarii Nationale pentru elevii clasei a VIII-a, în anul scolar 2014 - 2015, sunt: Limba si literatura româna (23 februarie), Matematica (24 februarie) si Limba si literatura materna - pentru elevii apartinând minoritatilor nationale care au urmat cursurile gimnaziale în limba materna (25 februarie). Afisarea rezultatelor este programata pentru data de 6 martie.
Simularea probelor scrise ale examenului de bacalaureat pentru elevii claselor a XI-a si a XII-a din anul scolar 2014-2015 are urmatorul calendar: Limba si literatura româna (2 martie), Limba si literatura materna (3 martie), proba obligatorie a profilului (4 martie) si, doar pentru elevii claselor a XII-a, proba la alegere a profilului si specializarii (6 martie). Toate probele sunt scrise. Afisarea rezultatelor va avea loc pe data de 12 martie.
În vederea adoptarii unor masuri pentru îmbunatatirea performantelor scolare, rezultatele vor fi analizate la nivelul fiecarei unitati de învatamânt, prin discutii individuale cu elevii, dezbateri la nivelul clasei, sedinte cu parintii, precum si la nivelul consiliului profesoral.

   • O R D I N
    privind organizarea si desfasurarea simularii Evaluarii nationale pentru elevii clasei a
    VIII-a si a simularii probelor scrise ale examenului de bacalaureat national,
    în anul scolar 2014 - 2015
   • CALENDARUL
    simularii evaluarii nationale pentru elevii clasei a VIII-a si al simularii probelor scrise ale
    examenului de bacalaureat national, în anul scolar 2014 - 2015          

   publicat 05.01.2015
    Evaluarile Nationale la finalul claselor a II-a, a IV-a si a VI-a
   in anul scolar 2014-2015

   18.12.2014
    Evaluarile Nationale la finalul claselor a II-a, a IV-a si a VI-a vor avea loc în intervalul 18 mai - 3 iunie 2015
    

   Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice a publicat joi, 18 decembrie, pe www.edu.ro, calendarul si metodologia de organizare si desfasurare a Evaluarilor Nationale (EN-2015) la clasele a II-a, a IV-a si a VI-a în anul scolar 2014-2015.

   Conform calendarului, aceste evaluari se vor desfasura în perioada 18 mai - 3 iunie, dupa cum urmeaza

   - clasa a II-a (Limba româna: 18 mai - scris si 19 mai - citit; Limba româna pentru minoritatile nationale -scris/citit: 19 mai; Matematica: 20 mai; Limba materna: 21 mai - scris si 22 mai - citit)

   - clasa a IV-a (26 mai: Limba româna; 27 mai: Matematica; 28 mai - Limba materna)

   - clasa a VI-a (2 iunie: Limba si comunicare; 3 iunie: Matematica si stiinte).

   Subiectele vor avea un nivel mediu de dificultate si sunt elaborate de Centrul National de Evaluare si Examinare. Vor fi formulate clar, precis si în stricta concordanta cu programele scolare în vigoare pentru fiecare disciplina de studiu. Pentru clasa a IV-a, testele vor avea un format asemanator cu cel al evaluarilor internationale administrate elevilor în vârsta de 10-12 ani.

   La clasa a II-a, responsabilitatea administrarii testelor apartine administratorului de test  - învatatorul/institutorul/profesorul pentru învatamântul primar de la clasa. La clasele a IV-a si a VI-a administratorul de test va fi un cadru didactic diferit de cel care preda în mod obisnuit. Pe toata durata administrarii testelor, administratorul de test este asistat de un al doilea cadru didactic, care nu preda la clasa respectiva si care are rolul de a sustine procesul de administrare a instrumentelor de evaluare.

   Salile în care se sustine EN-2015 sunt, de regula, salile în care elevii îsi desfasoara activitatea în mod curent. Acestea vor fi adaptate în prealabil, dupa caz, în functie de testul planificat, prin eliminarea oricaror materiale didactice care i-ar putea influenta pe elevi. Durata alocata rezolvarii subiectelor este de 30 de minute pentru fiecare test administrat la EN II, de 60 de minute pentru fiecare test administrat la EN IV si de 60 de minute pentru fiecare test administrat la EN VI.

   Testele vor fi evaluate în cadrul unitatilor de învatamânt de cadrele didactice care predau în respectivele scoli. În cazul în care numarul de cadre didactice dintr-o unitate de învatamânt este insuficient, presedintele Comisiei de organizare si de administrare a EN-2015 din respectiva unitate de învatamânt solicita comisiei judetene/a municipiului Bucuresti nominalizarea unor cadre didactice din alte scoli. Înainte de începerea procesului de evaluare, presedintele din centrul de evaluare are obligatia de a asigura o sesiune de instruire pentru evaluatori.

   Fiecare test este evaluat de catre doua cadre didactice, pentru fiecare disciplina în parte, pe baza Caietului cadrului didactic. Baremele de evaluare, precum si alte informatii referitoare la evaluare, sunt cuprinse în Caietul cadrului didactic. Evaluarea fiecarui test se face cu respectarea stricta a baremului si a precizarilor din Caietul cadrului didactic.

   Rezultatele obtinute la EN-2015 nu se înregistreaza în catalogul clasei si sunt valorificate la nivelul unitatii de învatamânt prin elaborarea planurilor individualizate de învatare, consemnarea în portofoliul educational al elevului, respectiv informarea parintilor/reprezentantilor legali ai elevului asupra stadiului formarii si dezvoltarii competentelor evaluate.

   • O R D I N
    privind organizarea si desfasurarea simularii Evaluarii nationale pentru elevii clasei a VIII-a si a simularii probelor scrise ale examenului de bacalaureat national, în anul scolar 2014 - 2015

   • METODOLOGIA
    de organizare si desfasurare a Evaluarilor Nationale la finalul claselor a II-a, a IV-a si a VI-a în anul scolar 2014-2015

   • CALENDARUL
    de administrare a Evaluarilor Nationale la finalul claselor a II-a, a IV-a si a VI-a în anul scolar 2014-2015


   • publicat 05.01.2015
   SIMULARE EXAMENE NATIONALE - AN SCOLAR 2014-2015
 Comunicat de presa:
30.12.2014
Ministerul Educatiei organizeaza simulari ale examenelor nationale la sfârsitul lunii februarie (EN VIII) si începutul lunii martie 2015 (Bacalaureat)
 
 Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice a stabilit ca simularile examenelor nationale din anul scolar 2014-2015 sa se desfasoare în zilele de 23, 24 si 25 februarie (Evaluarea Nationala pentru elevii clasei a VIII-a), respectiv 2, 3, 4 si 6 martie (Bacalaureat - pentru elevii claselor a XI-a si a XII-a).

Simularile au un dublu scop: familiarizarea elevilor cu rigorile unei evaluari nationale, respectiv a unui examen de bacalaureat national si optimizarea rezultatelor obtinute de catre elevii din învatamântul preuniversitar la finalul studiilor gimnaziale/liceale.

Disciplinele la care se organizeaza simularea Evaluarii Nationale pentru elevii clasei a VIII-a, în anul scolar 2014 - 2015, sunt: Limba si literatura româna (23 februarie), Matematica (24 februarie) si Limba si literatura materna - pentru elevii apartinând minoritatilor nationale care au urmat cursurile gimnaziale în limba materna (25 februarie). Afisarea rezultatelor este programata pentru data de 6 martie.

Simularea probelor scrise ale examenului de bacalaureat pentru elevii claselor a XI-a si a XII-a din anul scolar 2014-2015 are urmatorul calendar: Limba si literatura româna (2 martie), Limba si literatura materna (3 martie), proba obligatorie a profilului (4 martie) si, doar pentru elevii claselor a XII-a, proba la alegere a profilului si specializarii (6 martie). Toate probele sunt scrise. Afisarea rezultatelor va avea loc pe data de 12 martie.

În vederea adoptarii unor masuri pentru îmbunatatirea performantelor scolare, rezultatele vor fi analizate la nivelul fiecarei unitati de învatamânt, prin discutii individuale cu elevii, dezbateri la nivelul clasei, sedinte cu parintii, precum si la nivelul consiliului profesoral.

 • O R D I N
  privind organizarea si desfasurarea simularii Evaluarii nationale pentru elevii clasei a
  VIII-a si a simularii probelor scrise ale examenului de bacalaureat national,
  în anul scolar 2014 - 2015

 • CALENDARUL
  simularii evaluarii nationale pentru elevii clasei a VIII-a si al simularii probelor scrise ale
  examenului de bacalaureat national, în anul scolar 2014 - 2015           • publicat 14.11.2014 

Certificarea ECDL poate fi o optiune pentru cadrele didactice care doresc sa foloseasca pentru imbunatatirea portofoliului profesional subventia celor 150 euro primita in cadrul proiectului sistemic “Personalul didactic din sistemul de invatamant preuniversitar si universitar de stat  - promotor al invatarii pe tot parcursul vietii”.

 

In baza Deciziei nr. 116 din 29.07.2008 cadrele didactice din invatamantul preuniversitar pot beneficia de:

 •  25 credite profesionale transferabile daca obtin Permisul ECDL Complet 
 • 20 credite profesionale transferabile daca obtin Permisul ECDL START

 iar in baza Ordinului nr. 3881 din 11.06.2013 cadrele didactice din invatamantul preuniversitar pot beneficia de:

 •  25 crediteprofesionale transferabile daca obtin Permisul ECDL PROFIL DIDACTIC.

Liceul Teoretic "Ion Barbu" este centru de testare acreditat ECDL, aici puteti obtine aceste Permise.

 


 • Publicat la 14.11.2014
 • Certificarea ECDL poate fi o optiune pentru cadrele didactice care doresc sa foloseasca pentru imbunatatirea portofoliului profesional subventia celor 150 euro primita in cadrul proiectului sistemic “Personalul didactic din sistemul de invatamant preuniversitar si universitar de stat - promotor al invatarii pe tot parcursul vietii”.

  In baza Deciziei nr. 116 din 29.07.2008 cadrele didactice din invatamantul preuniversitar pot beneficia de:
 • 25 credite profesionale transferabile daca obtin Permisul ECDL Complet
 • 20 credite profesionale transferabile daca obtin Permisul ECDL START

 • iar in baza Ordinului nr. 3881 din 11.06.2013 cadrele didactice din invatamantul preuniversitar pot beneficia de:
 • 25 crediteprofesionale transferabile daca obtin Permisul ECDL PROFIL DIDACTIC.

 • Liceul Teoretic "Ion Barbu" este centru de testare acreditat ECDL, aici puteti obtine aceste Permise.


 • Publcat la 17.10.2014

 • Informare de la ISMB cu privire la locurile de munca pentru elevii din clasa a XII-a.
  Pag 1
  Pag 2
  Pag 3
  Pag 4
  AGENTIA PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTELOR SI PROGRAMELOR PENTRU IMM-URI
  Proiectele Schemei de ajutor de minimis LOCURI DE MUNCA SUBVENTIONATE


  ANUNT privind criteriile de acordare a burselor elevilor din invatamantul preuniversitar de stat pentru anul scolar 2014-2015

   

   


   


  •   publcat 17.09.2014

  EVALUAREA NATIONALA 2015

   

   


   

  •   publcat 17.09.2014

  ADMITERE INVATAMANT LICEAL si PROFESIONAL 2015


   


     publcat 17.09.2014

   

  BACALAUREAT 2015

   


   


  • publcat 12.09.2014

   

  Festivitatea de deschidere a anului scolar 2014-2015

   va incepe la ora 8:30, in curtea Liceului Teoretic "Ion Barbu"

   


   

  • publicat 08.09.2014

       Structura An Scolar 2014-2015

   

  Pentru mai multe informatii, puteti deschide documentul:
  ORDIN structura an scolar 2014-2015

  - Anexa- Program Scoala altfel- "Sa stii mai multe sa fii mai bun"  • publicat 08.05.2014

  A fost publicata 

  Brosura admitere in liceu 2014-2015

   citeste mai mult


  • publicat 04.05.2014

       Ordin privind organizarea si desfasurarea Evaluarilor Nationale la finalul claselor a II-a, a IV-a si a VI-a in anul scolar 2013-2014

  citeste mai mult

   
  •        SIMULARE EXAMENE NATIONALE - AN SCOLAR 2013-2014

  MINISTRUL EDUCATIEI NATIONALE a aprobat organizarea simularii evaluarii nationale pentru elevii clasei a VIII-a si a simularii probelor scrise ale examenului de bacalaureat national, in anul scolar 2013 - 2014, pentru familiarizarea elevilor cu rigorile unei evaluari nationale, respectiv a unui examen de bacalaureat national si cu scopul de a optimiza rezultatele obtinute de catre elevii din invatamantul preuniversitar la finalul studiilor gimnaziale/liceale.


  •  Evaluari Nationale - clasele a II-a, a IV-a, a VI-a - an scolar 2013-2014

  •       Calendarul concursurilor nationale scolare finantate de catre MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE in anul scolar 2013-2014

  citeste aici...

   


   

  •       Structura an scolar 2013-2014

  citeste aici...